ДЕТСКА КУХНЯ
БИЛКИ
ДИЕТИ
ИГРИ
Речник >> Ц >> Ципура

Ципура

Тип: Други

Описание:

Ципура е от типична средиземноморска риба. Тя се среща в Средиземно море и доста по рядко в Черно море, навлиза и в прилежащите части на Атлантическия океан. Обитава предимно места обрасли с морска трева пясъчни дъна с дълбочина до 30 м. Среща се поотделно или на малки разпръснати групи. Храни се с дребни безгръбначни животни.

Тялото на тази риба е овално, високо и странично сплеснато. Достига до 70 см дължина и 16 кг тегло, но такива екземпляри са рядкост. Очите са малки, главата е с много характерна форма в профил, коремът е почти равен. Цветът ѝ е сребристосив, а между очите и на „бузите“ има ясно различими при възрастните златисти петна, които са дали основание доста от имената ѝ в различните езици да са свързани със злато. Даже втората част на латинското ѝ наименование Sparus aurata означава златна. Името ципура е гръцко и е преминало естествено в българския, тъй като основните количества от тази риба на нашия пазар идват от егейските брегове.